STUDIE

Na základě požadavků investora vypracujeme skicu (koncept) řešené budovy či interiéru ve variantách, které slouží zejména k výběru té varianty, která se klientovi líbí nejvíce ve které si přeje v projektu dále pokračovat. Následně zpracujeme prostorový 3D model navrhovaného objektu včetně propočtu zastavěné plochy či obestavěného prostoru a předběžné kalkulace investičních nákladů.


 
 

Copyright © 2010 Kampanila, s.r.o. / All Rights Reserved / Designed by queue